NEN3140 INSPECTIE

De NEN3140 is een belangrijke richtlijn voor de inspectie van een elektrische installatie. Het doel van de inspectie is inzicht krijgen naar het periodieke onderhoud van de elektrische installatie. Dit is voor verzekeringen een waardevolle graadmeter die meer vertelt over de toestand van je bedrijfspand.

 
 

 

 

NEN3140 & NEN1010

Is een NEN3140 inspectie verplicht?

De NEN 3140 is een belangrijk onderdeel van de NEN1010. De NEN 3140 is een richtlijn voor de inspectie van een elektrische installatie. Het doel van de NEN3140  is het vaststellen of de aangelegde installatie voldoet aan de NEN1010 van de in dat jaar gebouwde elektrische installatie. 

De toepassing van NEN1010 is voorgeschreven in het bouwbesluit en wettelijk verplicht bij het ontwerp en de aanleg van een elektrische installatie. Bij oplevering van de nieuwe elektrische installatie hoort dan ook een NEN3140 inspectie. 

Als werkgever ben je verplicht een veilige elektrische installatie te verzorgen voor je werknemers. De arbowet beschouwt de NEN3140 norm als bindend. Een periodieke controle is niet verplicht maar kan problemen wel vroegtijdig opsporen.

De verzekering van je bedrijfspand kan een periodieke NEN3140 inspectie wel eisen.

NEN3140 inspectie.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een NEN3140 inspectie?

De controle bevat een combinatie van steekproefsgewijze metingen en visuele controle van de vaste elektrische installatie en alles wat daar mee samenhangt.

Er wordt gecontroleerd op gebreken zoals:

 • kapotte stopcontacten.
 • losse leidingen.
 • trekbeveiliging.
 • aanraakbeveiliging.
 • en meer.

Ook worden er metingen verricht:

 • de aanspreekstroom en- tijd van de aardlekbeveiliging.
 • impedantie foutstroom.
 • isolatieweerstand.
 • weerstand van de beschermingsleiding.
 •  en meer.

Een periodieke controle geeft niet alleen inzicht in de installatie maar brengt ook eventuele knelpunten aan het licht. Misschien ben je als bedrijf gaandeweg gegroeid en brengt dat een hogere belasting van je elektrische installatie met zich mee. Met een periodieke controle kun je inspringen op situaties voordat het zorgt voor schade.

inspectie prijzen.

Wij helpen graag met het uitvoeren van een NEN3140 inspectie.

Hier beneden bevinden zich prijzen die samenhangen met het aatal verdelers en het aantal m² vloer oppervlakte dat je pand betreft.

mochten er vragen zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

1 Verdeler

aantal m²
Prijs Excl. BTW
 • tot 50m²... €275,-
 • tot 100m²...€300,-
 • tot 150m²...€325,-
 • tot 200m²...€350,-
 • tot 250m²...€375,-
 • tot 350m²...€500,-
 • tot 500m²...€550,-
 • tot 750m²...€750,-
 • tot 1000m²...€900,-

2 Verdelers

aantal m²
Prijs Excl. BTW
 • tot 50m²... €325,-
 • tot 100m²...€350,-
 • tot 150m²...€375,-
 • tot 200m²...€400,-
 • tot 250m²...€425,-
 • tot 350m²...€550,-
 • tot 500m²...€600,-
 • tot 750m²...€800,-
 • tot 1000m²...€950,-

3 Verdelers

aantal m²
Prijs Excl. BTW
 •  
 •  
 • tot 150m²...€425,-
 • tot 200m²...€450,-
 • tot 250m²...€475,-
 • tot 350m²...€600,-
 • tot 500m²...€650,-
 • tot 750m²...€850,-
 • tot 1000m²...€1000,-

4 Verdelers

aantal m²
Prijs Excl. BTW
 •  
 •  
 •  
 • tot 200m²...€500,-
 • tot 250m²...€525,-
 • tot 350m²...€650,-
 • tot 500m²...€700,-
 • tot 750m²...€900,-
 • tot 1000m²...€1050,-

5 Verdelers

aantal m²
Prijs Excl. BTW
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tot 500m²...€750,-
 • tot 750m²...€900,-
 • tot 1000m²...€1100,-