19 augustus 2015

Noodverlichting

Waarom noodverlichting?

nood-armatuur noodverlichtingNoodverlichting is er in de eerste plaats om bij een stroomstoring een gebouw veilig te kunnen verlaten. Het stelt mensen in staat (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen, zicht te oriënteren op hun omgeving en de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Ook helpt het paniek te voorkomen en verkleint het veiligheidsrisico’s.

Noodverlichting in en rondom uw pand is in een aantal gevallen verplicht. Dit geld met name voor gebouwen waarin zich veel personen bevinden zoals ziekenhuizen, winkels, hotels en private bedrijven. Dat is niet voor niets. Als de stroom uitvalt en het ineens donker is, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms ook angst. Als in een groot en druk warenhuis plotseling de stroom uitvalt en iedereen in paniek een uitgang zoekt, dan kan dat zorgen voor levensbedreigende situaties. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen kalm en via de kortst mogelijke route het gebouw kan verlaten.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Volgens de bouwwetgeving is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor de noodverlichtingsinstallatie en de vluchtrouteaanduiding. In de Arbowet staat echter dat de gebruiker dat is. Dit zorgt voor tegenstrijdigheid. Daarom kan er beter gevraagd worden wie er de verantwoordelijkheid op zich neemt. In dat geval voelen beide partijen zich aangesproken. Wat is er namelijk belangrijker: hoe een ongeval voorkomen kan worden of wie er voor opdraait als het fout gaat?

Om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken…

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te maken.

De handhaving van een noodverlichtingsinstallatie is in de regel een taak van de brandweer. Ook  de verzekering laat de keuringspapieren van uw installatie vaker meewegen in hun besluitvorming.

Regelgeving en normeringnormen instituten noodverlichting

Bij een noodverlichtingsinstallatie zijn een aantal instanties die bepalen waaraan een installatie moet voldoen.

 • De Arbowet
 • Het Bouwbesluit
 • Verschillende normbladen van de NEN-EN en de ISSO  o.a. NEN-EN 1838 en ISSO 79
 • Periodieke jaarlijkse controle bent u volgens de wetgeving verplicht.

Hoe verloopt zo’n controle?

Om de kwaliteit van uw noodverlichtingsinstallatie te garanderen, volgen wij het advies op van zojuist genoemde organisaties, instanties en producenten van noodverlichtings-armaturen. Hieronder volgt een korte omschrijving.

Advies met betrekking tot de TL-lampen

 • Het tijdig vervangen van de FL-buizen om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te behouden.
 • De buizen hebben een gemiddelde brandduur van 8000 uur(1 jaar heeft 8760 uren). Bij continu brandende armaturen geldt het advies deze jaarlijks te vervangen. Bij niet continu armaturen iedere 2 jaar. Tevens kunnen hogere stromen ontstaan door verouderde buizen. Dit ten nadele van de printplaten die hierdoor sneller verouderen of defect raken.
 • Defecte buizen direct vervangen. Het noodarmatuur kan immers niet meer correct functioneren bij verlies van spanning.

Advies met betrekking tot de accu-sets

 • Het tijdig vervangen van de accu-sets om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te behouden.
 • Noodverlichtingsarmaturen hebben een voorgeschreven brandduur van 1 of 3 uur. De accu-sets moeten deze voorgeschreven brandduur halen.
 • Worden de accu-sets niet jaarlijks geheel ontladen, dan dienen deze preventief na ieder 4e jaar te worden vervangen.
 • Defecte accu-sets direct vervangen. Het noodarmatuur kan immers niet meer correct functioneren bij verlies van spanning.

 

Wij zijn op de hoogte van de regelgeving en normering met betrekking tot noodverlichtingsinstallaties. Ook voeren wij op inmiddels tientallen locaties keuringen uit. Onder meer voor OTTO, Jobhousing, Logejo, Flexipool en anderen.

Is uw noodverlichtingsinstallatie nog nooit gekeurd? Dan kunnen wij wellicht wat voor u betekenen. Onderhoud zorgt namelijk voor een langere levensduur van het armatuur.